Биорезонанс

Презентация на биоуред Биовълна Премиум

Биоуред Биовълна Премиум

Съвременният биорезонансен уред Биовълна Премиум беше създаден като ефективен отговор за неутрализиране на външните неблагоприятни влияния, на паразитни присъствия и др.

Той създава подходящи условия за нашето тяло - да може да изолира и да извежда вътрешните токсини, образувани от организма.

Генерираното от уреда поле има изразена биологична активност. Всички включени в него програми съдействат и помагат да бъдем по-здрави, изпъл- нени с енергия и да водим по-пълноценен живот.