Хайфу

История на Хайфу (HiFu)

Високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU, хайфу)

"In the future, no one will use a scalpel to cut the patient’s body and no one will accept an operation. This is the future of the ultrasound ablation."

Prof. Timothy James Mason, UK

"В бъдеще никой хирург няма да използва скалпел, за да оперира свой пациент, нито пациентите ще приемат да бъдат оперирани чрез разрези. Това е бъдещето на ултразвуковото лечение."